Четвърта подготвителна възрастова група  „Мечо Пух“

Разновъзрастова подготвителна трета и четвърта група „Звездичка”

Трета подготвителна възрастова група „Пчелица”

Втора разновъзрастова група  „Франклин”

Втора възрастова група „Щурче”

Първа възрастова група  „Мики Маус”