В ДГ „Слънце“ работят различни категории персонал, които осигуряват сигурността и комфорта на децата в детската градина:

Христина Георгиева Христова – директор на детската градина

Учители
Петя Георгиева Петкова
Добринка Кунчева Калчевска
Маринела Стоянова Моянова
Светослава Стоянова Петкова
Мая Радева Петрова
Виолета Василева Станчева
Галина Петрова Христова
Наталия Димитрова Маринова
Юлия Василева Винарска-Шишкова
Снежана Георгиева Линджова
Поля Красимирова Гъдева
Атанаска Петрова Георгиева
Помощник възпитатели
Диана Тодорова Русанова
Миланка Петрова Стефанова
Миглена Петкова Декова
Станислава Цанкова Стоянова
Петя Димитрова Стойкова
Елеонора Евгениева Еврева-Николова
Медицинска сестра
Татяна Петкова Гетова

Административен и помощен персонал
Татяна Иванова Стойкова – главен счетоводител
Николинка Миткова Николова – касиер
Надка Нешева Тодорова, домакин
Йорданка Стоянова Пенчева – готвач
Нина Милчева Стоименова – готвач
Николай Христофоров Димитров – охрана, огняр