ДГ „Слънце“ разполага с една монолитна сграда, в която се отглеждат и възпитават деца в шест възрастови групи.
Детската градина е отлично оборудвана и дава възможност за пълноценно развитие на децата.

Всяка група има обособени самостоятелни занимални и спални помещения.

В занималните има осигурени пособия за занимания и игра на децата, съобразени с възрастовите им особености.

В дворното пространство на детската градина са обособени площадки за игра на децата, оборудвани със съвременни съоръжения за игра, отговарящи на всички нормативни изисквания за безопасност.

Храната за децата се приготвя в добре оборудвана кухня в детската градина.

За здравето на децата се грижи медицинска сестра, която има оборудван медицински кабинет.