При постъпване в детската градина детето прекарва значителна част от деня в нея затова то трябва да свикне с друг дневен режим, да се ориентира в непозната среда и да изгради доверие към своята учителка. За него това ще бъде едно значимо преживяване.

Организация на един ден в детската градина

Времево разписание

                   Дейности

7.00 – 7.30 ч. Прием на децата в дежурната група
Игри и други дейности по избор на детето
7:30 – 8:00 ч. Прием на децата
Дейности по избор на детето
8:10 – 8:20 ч. Утринна гимнастика
8:30 8:50 ч. Закуска
9:00 9:15 ч. Основна форма на педагогическо взаимодействие – педагогическа ситуация
9:159:30 ч. Раздвижване
9:359:50 ч. Основна форма на педагогическо взаимодействие – педагогическа ситуация
10:00 – 10:20 ч. Подкрепителна закуска
10:20 – 11:45 ч. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

  • Игри на открито и развлечения
  • Сюжетни игри.
12:00 – 12:45 ч. Обяд
13:0015:30 ч. Сън
15:3016:00 ч. Раздвижване, подвижни игри
16:0016:20 ч. Подкрепителна закуска
16:30 – 16.45 ч. Основна форма на педагогическо взаимодействие – педагогическа ситуация

16.45 – 18.00 ч.

Игри и дейности по избор (СРИ, конструктивни, творчески, четене на художествена литература)
Игри на открито,Изпращане на децата
18.00 – 19.00 ч. Децата се изпращат от дежурна група